Monday

21. januar”Og gir trompeten et utydelig signal, hvem gjør seg da klar til kamp?”
( 1. Korinterbrev 14,8 - DNB 1978/85 )
 
Trompeten er et signalhorn. Et signalhorn brukes for å kommunisere over større avstander. Før i tiden ble trompeten brukt av hæren for å signalisere både i kamp, i leiren og under marsj. Det var viktig at signalene som ble gitt ikke ble misforstått. Om det skulle kjempes så var det viktig at alle fikk klar beskjed om dette.
For en tid siden var det en tragisk hendelse i Sverige. En vernepliktig døde fordi befalet hadde gitt noe det etterpå kalte for en ”liksom-ordre”. De vernepliktige visste ikke forskjell på en ekte ordre og en ”liksom-ordre” og beveget seg inn i et skytefelt hvor det ble skutt med skarpt. Da skjedde ulykken.
I den åndelige kampen er det viktig at vi som leser i Bibelen gir tydelige signaler til mennesker om det Gud sier i sitt ord, slik at vi ikke lurer mennesker til å følge et annet evangelium enn det som Jesus forkynte. Han sa: ”Ingen kommer til Faderen uten ved meg.” (Johannes 14,6b)

 Bønn
Jesus, jeg vil tydelig fortelle andre hva Du betyr for meg. Hjelp meg å bruke ord som blir forstått og hjelp meg å velge de rette øyeblikk.