Sunday

26. mai”Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale.” ( Apostelgjerningene 2,3-4 )
 
Dagens bibelvers beskriver hva mennesker så skje med apostlene den første pinsedagen. ”Tunger likesom av ild” kom over dem og de begynte å tale med ord som Ånden gav dem å tale. Den Hellige Ånds ild har alltid vært knyttet til det hellige Guds ord.
Da Moses kom til Sinai og tok i mot Guds ord på steintavlene, viste Gud seg gjennom ild. Det står at ”synet av Herrens herlighet var for Israels barns øyne som en fortærende ild på toppen av fjellet.” (2. Mosebok 24,17)
Det var ved ild Jesaja tok imot kallet å forkynne Guds ord. En engel berørte munnen hans med en glødende stein (Jesaja 6,6-7). Da Elias ville bevise for de falske profetene at Gud er den sanne Gud, da ba han Gud sende ild fra himmelen for å fortære offeret. Gud svarte på Elias' bønn.
For kristne i dag som tar sitt kall og oppdrag på alvor, kan drivkraften oppleves som en hellig ild. En ild som ikke tilfredsstilles før man fullfører det som Gud kaller en til.

Bønn
Herre, i dag trenger jeg å bli berørt av Din rensende ild. La Din Hellige Ånd falle over meg og være drivkraften i mitt liv.