Sunday

15. september”Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, derfor lar jeg min miskunn mot deg vare. Enda en gang vil jeg bygge deg... Igjen skal du pryde deg med håndtrommer og gå ut i dansen med de glade. Igjen skal du plante vingårder... og... selv nyte frukten.”
 ( Jeremia 31, 3-5 - DNB 1978/85)
 
Jeg elsker når Bibelen gjentar seg selv, slik som i dagens bibelvers. Når vi vil understreke noe som er viktig bruker vi ofte gjentagelser. Det samme gjør Gud. I dagens bibelvers er det ordene ”enda en gang” og ”igjen” som nevnes tilsammen tre ganger. Ordene er rettet til mennesker som en gang levde livet rett for Gud, men som mislyktes i sine åndelige liv - mennesker som må gjennomleve konsekvensene av sin ulydighet. De har hele tiden vært elsket av Gud og gjenstand for hans nåde. Nå vil Gud innprente i dem håp om en lys framtid med gjenopprettelse, glede og velstand.
Dagens bibelvers er en sterk oppmuntring for oss kristne som mislykkes på ulike måter hele tiden. Guds løfte ”enda en gang” bunner ikke i din og min oppførsel, men i Guds evige kjærlighet. Derfor kan vi ta dette løftet med oss inn i hver ny dag.

Bønn
Takk, Jesus, for at det finnes en ny begynnelse, uansett hvor håpløs situasjonen kan virke. Takk, Jesus, for at du har forberedt et ”enda en gang” også for meg.